Yönetim Kurulundan Mesaj

MBD Grup 20 yılı aşkın deneyimi ile hem Türkiye’de, hem de yurt dışında önemli ve saygın inşaat projelerini başarı ile tamamlamış, Türkiye’nin önde gelen inşaat ve mühendislik şirketlerinden biri olmuştur.

MBD Grup en yeni mühendislik ve işletme tekniklerini kullanarak her zaman en yüksek kaliteyi ve müşteri memnuniyetini öngörmüştür. MBD Grup ayrıca uluslararası standartlara uygunluk çerçevesinde; Alman Standartları Enstitüsünün Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili ISO 9001:2008 No.lu; Çevresel Yönetim Sistemi ile ilgili ISO 14001:2004 No.lu ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Sistemi ile ilgili OHSAS 18001:2007 No.lu kalite belgeleriyle onaylanmıştır.

Ayrıca sürekli olarak yenilenen iş süreçleri, tüm işlerde, mevcut en iyi uygulamaları, yönetim planları, projeleri, prosedürleri ve şartnameleri ve tasarım kuralları ile bütünleştirmektedir. Tamamlanmış ve halen yapımı sürmekte olan projelerdeki her mühendislikle ilgili ayrıntı daha iyi ve etkin sonuçlar için sürekli olarak değerlendirilmekte, yeniden gözden geçirilmekte ve yenilikçi mühendislik çözümleri sürekli olarak araştırılmaktadır.

“Sıfır Kaza” politikası MBD Grup’un hem bir amacı hem de elde ettiği bir kazanımıdır. Ayrıntılı Sağlık Güvenliği ve Çevre (HSE) politikası MBD Grup ofislerinde, inşaat şantiyelerinde ve diğer ilgili tesislerinde tüm çalışanları ve ortakları her tür kirlenmeden, tehlikeden ve kazadan korumak amacıyla uygulanmaktadır.

Yurt içinde ve dışında, inşaat ve sınai, ticari ve altyapı tesislerinin işletilmesi konusunda yüklenici ve/veya yatırımcı olarak çalışan MBD Grup’un hedefi, çalışmakta olduğu sektöre devamlı katkılarda bulunmak ve bu katkısını sürekli arttırmaktır. Sosyal etkinin yönetimi, bir projenin amaçlanmış veya amaçlanmamış sonuçlarını belirleme, izleme ve yönetme sürecidir. Amacı, daha sürdürülebilir ve adil bir çevre yaratmaktır.

MBD Grup tüm ofislerinde ve inşaat şantiyelerinde en yeni çalışma yöntemlerini ve en modern çalışma koşullarını benimseyerek çalışanlarının şirketin hedeflerini rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortamda elde etmesini sağlar.

MBD Grup’un tereddütsüz inancı; yüksek nitelikli ve yetenekli personelinin ve işgücünün, şirketin en önemli avantajlarından birisi olduğudur. Eğitimin bireylerin performansını geliştiren temel bir öge olduğunu bilerek, hem MBD Grup’un hem de müşterilerinin gurur duyabileceği başarılı sonuçlar almaktır.

MBD Grup, uluslararası standartlarda anahtar teslimi tamamladığı hem her çeşit üstyapı projelerinde (hastaneler, iş ve alışveriş merkezleri, konut kompleksleri, yüksek binalar, oteller, üniversite ve okul yerleşkeleri, çelikten mamul endüstriyel binalar ve fabrikalar, tatil köyleri, hava alanı terminal binaları vb.) hem de alt yapı işlerinde (barajlar, sulama kanalları, su taşıma boru hatları, yollar, köprüler ve viyadükler, atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon ve temiz su boruları vb.) geniş deneyime sahiptir.

TOP